TRABZON VALİLİĞİ DUYURDU

TRABZON VALİLİĞİ DUYURDU

Trabzon Valiliği'nin yaptığı duyuru ile Akaryakıt İstasyonları uyarıldı

Trabzon Valiliği'nin yaptığı açıklamaya bağlı olarak terör amaçlı yapılabilecek eylemlerin, il sınırları içerisinde ki huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe vb. aletlerle benzin, mazot vb. yakıt ürünleri almak yasaklandı.

Valiliğin yaptığı açıklama şu şekilde;

Ülkemizin terörle mücadele sürecinde elde ettiği kazanımlar sayesinde, terör örgütüne gerek kırsal ve gerekse yurt dışında önemli kayıplar verdirilmiş, örgüt silahlı gücünü önemli ölçüde kaybetmiş ve istediği etkiyi yaratabilecek terör eylemlerini yapabilme kapasitesi ortadan kaldırılmıştır.

Devletimizin elde ettiği başarılar nedeniyle, terör örgütleri bu kez, eylem stratejisini değiştirerek kayıplarını azaltmak, öte yandan ekonomik ve doğal kaynaklara riski az eylemler yapmak şeklinde, eylemlerinde farklı yöntemler uygulamaya başlamıştır.

Bu eylemler arasında, öteden beri yürüttükleri orman yakma şeklinde olanlarla, yaşadığımız çevreyi ve ülke ekonomisi ile orman alanlarında yaşayan ve yararlanan vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmeye çalıştıkları bilinmektedir.

Özellikle orman yakma eylemlerine yönelik olarak, Güvenlik birimlerince yapılan analiz ve değerlendirmelerde;terör örgütü milisleri ile teröristlerinin, akaryakıt istasyonlarından bidon, pet şişe, galon vb.leriyle ve çeşitli senaryolarla satın aldıkları akaryakıtları kullandıkları tespit edildiğinden, anılan yöntemlerle temin edilmek istenen başta benzin olmak üzere, akaryakıt türevlerinin araç dışı satış yöntemlerinin belirlenmesine gerek duyulmuştur.

Amaç

Madde 1. Valiliğimiz mülki sınırları içerisinde, vatandaşlarımızın çay ve fındık başta olmak üzere, her türlü tarımsal faaliyetlerde kullandıkları her türlü makine için gereksinim duydukları araç dışı yakıt alma taleplerinin karşılanmasına yönelik koşulları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2. Bu karar, Trabzon il sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alım ve satışının düzenlenmesi hususlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 4. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun Huzur ve Güvenliğin Sağlanması başlıklı11. Maddesinin (A) bendinde “Vali, il sınırlan içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.”

(c) bendinde “İl sınırlan içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Vali’nin ödev ve görevlerindedir.

Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. Madde hükmü uygulanır.” hükümleri yer almıştır.

Ayrıca 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun “Emre Aykırı Davranış” başlıklı 32. Maddesinde;“( 1 ) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeni ile ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası (kabahatin işlendiği yılın idari yaptırım tutarı uygulanacaktır.) idari para cezası verilir. Bu cezaya, emri veren makam tarafından karar verilir.

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.” Hükmüne amirdir.

Araç dışı Yakıt İhtiyacının Karşılanması Yöntemleri

Madde 6. Tarım amaçlı gereksinim duyulan yakıtların pompadan temini aşağıdaki koşullarda yapılabilecektir.

(1) İl sınırları içerisinde bu kararda belirtilen koşullardışında, akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan akaryakıt alımı ve satışı yasaklanmıştır.

(2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Çiftçilik/Müstahsil Belgesi, kayık, sandal vb küçük deniz taşıtı sahipleri belge/ruhsat ibraz etmek kaydıyla,münhasıran ilgili araç/taşıtın kullandığı yakıtı pompadan alabilecektir.

(3) (2). Maddede sayılan araç/makine sahipleri; zorunlu hallerde pompadan bidon, şişe ve benzeri kaplarla araç dışı, benzin, mazot, gaz vb. yakıt talebinde bulunmadan önce, pompa görevlisine anılan araçlara ait ruhsat/belge veya Çiftçilik/Müstahsil Belgesini ibraz edecektir.

(4) Pompa görevlisi, Valilik Kararı’nda belirlenen talep edenin araç, taşıt veya makinesine ait belge ve/veya ruhsatı ile kimlik belgesinin fotokopisini alacak, hangi amaçla araç dışı yakıtı verdiğini fotokopi evrakına şerh vererek ekleyecek, yakıtı alan ile birlikte imzalayacak ve iletişim numarasını yazacaktır.

(5) Satışa ait belge ve bilgiler dosya halinde, işyerinde ve işverenin sorumluluğunda satışın yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle muhafaza edilecek, kolluğun talebi halinde ibraz edilecektir.

Cezai Hükümler

Madde 7. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesine istinaden alınan bu karara uymayan akaryakıt istasyonu sahip, işleten veya sorumluları ile personeli (pompa görevlisi, kasa sorumlusu gibi) hakkında, kararda belirtilen her bir ihlale yönelik ve ayrı ayrı olacak şekilde, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereği yasal işlem yapılacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.